Historia   Historia
  Władze, członkowie   Władze
  Kierunki działania   Kierunki działania
  Statut   Statut
  Komunikaty   Komunikaty
  Konferencje   Konferencje
  Wydawnictwa   Wydawnictwa
  Kontakt   Kontakt
Władze PTTS

Zgodnie ze statutem Towarzystwa jego władzami są: Walne zebranie Członków, 7 osobowy Zarząd i 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd:
    Prezes:
    Wiceprezes:
    Sekretarz:
  • Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
    Skarbnik:
  • Dr inż. Grzegorz Tarapata
    Członkowie Zarządu:
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska
  • Dr hab. inż. Piotr Jasiński, prof. PG, Politechnika Gdażska
  • Dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
Komisja Rewizyjna:
    Przewodniczący:
    Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Honorowi Członkowie Towarzystwa: